امروز : 23 آذر 1396

بیمه عمر پاسارگاد

مدیر فروش محمدرضا رمضان کد 9070242

درباره ما

درباره بیمه پاسارگاد

تاریخچه

شرکت بیمه­ پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در استانداردهای جهانی کسب­ سود متوازن ­و همسو بامصالح و منافع ملی­ و فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی( به طور مستقیم و قبولی اتکائی ) توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شد. شرکــت در تـاریخ 85/11/18 و تحــت شماره 290070 با سرمایه 450 میلیارد ریال که 50 درصدآن پرداخت شده بود، دراداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. و پس از طی تشریفات لازم در  تاریخ 85/11/29 پروانه فعالیت خـودرا درکلیـه رشتــه های بیمه ای به شماره34605 از بیمه مرکـزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و درتـاریخ 85/12/1 با صـدور نخسـتین بیمه نامه ، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .

همچنین در تاریخ 1386/8/5 مجوز قبولی اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی را طی شماره 25598 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 1386/9/18، فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز نمود. صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی فوق العاده در سال 1389 با اکثریت آراء، سرمایه شرکت­را به مبلغ 630 میلیارد ریال طی دو مرحله افزایش دادند.

انتخاب بیمه­ پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه­ برتر به تشخیص بیمه مرکزی­ جمهوری ­اسلامی­ ایران در اسفند ماه 1387 ، نشان از وجود عوامل موثر و قابل اطمینان در رشد ، توسعه و بالندگی مستمر شرکت دارد .

شبکه گسترده ­فروش شرکت ­بابهره ­گیری ازکارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه درسراسرکشور درقالب40شعبه و 1200 نمایندگی فعال، آماده ارائه خدمات درقالب انواع بیمه ­های اموال ، اشخاص ، مسئولیت و مهندسی به شماهموطن گرامی می باشند .

 پروانه فعالیت

اهداف

  • توسعه و ترویج خدمات بیمه ای در سطح جامعه به منظور دستیابی به سهم مطلوب از بازار بیمه کشور
  • طراحی و عرضه محصولات بیمه ای جدید با توجه به نیازهای جامعه
  • برنامه ریزی جامع به منظور دستیابی به ترکیب مناسب پرتفوی در بیمه های اشخاص، اموال و مسئولیت
  • برقراری روش های مناسب ارزیابی ریسک در جهت انتخاب مطلوب پرتفوی
  • گسترش بیمه های اتکایی (قبولی) و همچنین دریافت پوشش های بیمه اتکایی برای ریسک های بزرگ
  • سازماندهی و توسعه شبکه فروش به منظور ارائه خدمات مطلوب و گسترده در سراسر کشور
  • برقراری روش های مناسب به منظور تسریع در امر پرداخت خسارت و ترویج روش های پیشگیری از وقوع خسارت به بیمه گذاران
  • بهره برداری مناسب از ذخایر و اندوخته های شرکت با حضور فعال در بازار پول و سرمایه کشور


جوایز